Bỏ qua nội dung chính

Chính sách

Hãy là một tiếng nói

Hãy là một tiếng nói cho việc chăm sóc sức khỏe ở Dakotas. Tham gia Dakota Voice.

Giọng nói của bạn quan trọng trong cuộc trò chuyện về cải cách chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Tham gia cùng CHAD và những người ủng hộ chăm sóc sức khỏe trên khắp Bắc Dakota và Nam Dakota trong hành động giải quyết các vấn đề quan trọng và mới nổi ảnh hưởng đến các trung tâm y tế và bệnh nhân của họ.

Bằng cách đăng ký làm thành viên của mạng lưới vận động sức khỏe cộng đồng của chúng tôi, Dakota Voice, bạn sẽ nhận được cảnh báo và thông báo thông báo cho bạn về những thay đổi trong môi trường chăm sóc sức khỏe và lời kêu gọi hành động để có các phản ứng chiến lược và thống nhất.

Để biết thêm thông tin về Dakota Voice và các cơ hội vận động chính sách tại CHAD, hãy liên hệ Thịt xông khói Shannon at shannon@communityhealthcare.net

Chính sách

Thu hút các quan chức

Nhóm Mạng lưới Bênh vực của CHAD bao gồm những người ủng hộ trung tâm y tế đại diện cho các trung tâm y tế thành viên trên khắp Bắc Dakota và Nam Dakota. Các thành viên trong nhóm họp khi cần thiết để thảo luận về các vấn đề chính sách và lập pháp cũng như các cơ hội giáo dục cho các trung tâm y tế.

CHAD hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để đưa ra ý tưởng, chia sẻ các phương pháp hay nhất, phát triển thông điệp, đồng thời cung cấp các chiến lược và công cụ để thu hút các quan chức được bầu, lãnh đạo cộng đồng và các bên liên quan.

Tìm hiểu thêm

Đối với các câu hỏi liên quan đến Nhóm Mạng lưới Vận động, hãy liên hệ Thịt xông khói Shannon at shannon@communityhealthcare.net

Thông tin chính sách

Tài nguyên vận động

Ưu tiên lập phápChính sách vận động chính sách