Bỏ qua nội dung chính

Bản tin

Đọc bản tin của chúng tôi

Có gì mới tại CHAD

Tìm kiếm tin tức mới nhất tại CHAD và các trung tâm y tế trên khắp Dakotas? Xem bản tin CHAD Connection và đọc về tin tức hiện tại, các sự kiện sắp tới và các khóa đào tạo, chương trình và cơ hội tài trợ. Chúng tôi nêu bật nhiều điều thú vị đang diễn ra tại các trung tâm y tế, vì vậy hãy nhớ thêm bản tin CHAD Connection vào danh sách phải đọc của bạn.

Hiện không nhận được bản tin của chúng tôi? Đăng ký tại đây.

Đăng ký nhận Bản tin kết nối CHAD

Được xuất bản hàng tháng, CHAD Connection có các bài báo về các trung tâm y tế cộng đồng trong

Dakotas, cập nhật lập pháp, cơ hội đào tạo và tài trợ, sự kiện CHAD, v.v.

Bạn có phải là thành viên?
Tiếp thị bởi

Tin

Thư viện