Bỏ qua nội dung chính

Thực hiện bước đầu tiên đối với bảo hiểm y tế

Tìm hiểu thêm

Hành trình bảo hiểm của bạn bắt đầu tại đây

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DAKOTA BẮC KỲ

Tham gia bảo hiểm y tế là một cách chủ động để thực hiện bước đầu tiên hướng tới sức khỏe và hạnh phúc tốt hơn. Với sự trợ giúp của một hoa tiêu được đào tạo, bạn có thể nhận được hỗ trợ miễn phí trong việc tìm kiếm một kế hoạch phù hợp với bạn và nhu cầu của bạn.

Thời gian ghi danh mở hàng năm là ngày 1 tháng 15 - ngày XNUMX tháng XNUMX. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia giai đoạn ghi danh đặc biệt (SEP) vì thay đổi cuộc sống như kết hôn, sinh con, mất bảo hiểm khác hoặc chuyển đi, bạn có thể đăng ký bảo hiểm bên ngoài mở tuyển sinh.

Tìm trợ giúp địa phươngĐăng ký tại Healthcare.gov

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Hầu hết mọi người sẽ cần được chăm sóc y tế tại một số thời điểm. Bảo hiểm y tế có thể giúp thanh toán những chi phí này và bảo vệ bạn khỏi những khoản chi phí cao. Đây là những điều bạn nên biết trước khi đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế.

GẶP GỠ ĐIỀU KHIỂN ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Cho dù bạn có thắc mắc về bảo hiểm y tế, cần trợ giúp đăng ký trên Thị trường Bảo hiểm Y tế hoặc muốn ai đó giúp bạn tìm ra chương trình phù hợp, người điều hướng bảo hiểm y tế địa phương của bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

XEM KHI BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

Bạn chỉ có thể đăng ký bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 15 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Nhưng nếu bạn có một sự thay đổi trong cuộc sống—-kết hôn, sinh con, mất bảo hiểm khác hoặc chuyển đi—bạn có thể đăng ký ngay bây giờ trong thời gian kỳ ghi danh đặc biệt (SEP).

XEM BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC KHÔNG

Bạn có thể đủ điều kiện cho Thời hạn Ghi danh Đặc biệt nếu bạn có một số thay đổi nhất định trong cuộc sống, hoặc đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc CHIP.

XEM BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI KHÔNG

Bạn có thể thay đổi nếu bạn có một số sự kiện trong cuộc sống - như chuyển nhà, kết hôn, sinh con hoặc mức thu nhập.

HÀNH ĐỘNG

Bạn có thể thay đổi nếu bạn có một số sự kiện trong cuộc sống - như chuyển nhà, kết hôn, sinh con hoặc mức thu nhập.

GẶP GỠ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN
TRUNG TÂM Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Các trung tâm y tế cộng đồng Bắc Dakota cung cấp hỗ trợ đăng ký bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu thêm thông tin về các trung tâm y tế cộng đồng, hãy nhấp vào tại đây.

Ấn bản này được hỗ trợ bởi Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) như một phần của giải thưởng hỗ trợ tài chính với tổng trị giá 1,200,000 USD với 100% được tài trợ bởi CMS/HHS. Nội dung là của (các) tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức cũng như sự chứng thực của CMS/HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ.