Kalo te përmbajtja kryesore

E drejtuar nga ekipi, me në qendër misionin

Kush jemi ne

Shoqata Komunitare e Kujdesit Shëndetësor të Dakotës (CHAD) mbështet qendrat shëndetësore në misionin e tyre për të ofruar akses në kujdes shëndetësor me cilësi të lartë, të besueshëm dhe të përballueshëm, pavarësisht se ku jetojnë.

Krijimi i kujdesit shëndetësor për të gjithë

Çfarë bëjmë

CHAD punon me qendrat shëndetësore, drejtuesit e komunitetit dhe partnerët për të rritur aksesin dhe përmirësuar shërbimet e kujdesit shëndetësor në zonat e Dakotas që kanë më shumë nevojë për të.

E drejtuar nga ekipi, me në qendër misionin

Kush jemi ne

Shoqata e Kujdesit Shëndetësor Komunitar të Dakotas (CHAD) mbështet qendrat shëndetësore të komunitetit dhe Shëndetin Urban Indian të Dakotës së Jugut në misionin e tyre për të siguruar akses në kujdesin shëndetësor për të gjithë dakotanët, pavarësisht nga statusi i sigurimit ose aftësia për të paguar.

Rreth CHAD-itEkipi ynë

Krijimi i kujdesit shëndetësor për të gjithë

Çfarë bëjmë

CHAD punon me anëtarët e qendrës sonë shëndetësore për të rritur aksesin në kujdesin shëndetësor të përballueshëm dhe me cilësi të lartë dhe për të zgjeruar shërbimet e kujdesit shëndetësor në zonat e Dakotas që kanë më shumë nevojë për të.

TrajnimeEkipet e rrjetit

Njerëzit e shëndetshëm krijojnë komunitete të shëndetshme

Pse ka rëndësi

Qendrat shëndetësore në Dakotas ofrojnë kujdes shëndetësor parësor, të integruar, primar dhe të sjelljes për më shumë se 136,000 individë në 52 komunitete në të gjithë Dakotën e Veriut dhe Dakotën e Jugut.

Jini në Dijeni

Cfare ka te re?

en English
X