Resources

Ilaha isku xidhka degdega ah

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo
Waaxda Adeegyada Bulshada ee South Dakota

Ilaha Shakhsiyaadka

Ka baadh xiriiriyeyaashayada degdega ah, dukumeentiyada, iyo fiidiyowyada wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo diiwaangelintaada ama u beddelo qorshahaaga hadda. Oo hel ilo ku saabsan sida aad ugu dhex socon karto faa'iidooyinka caymiskaaga caafimaad ee cusub.

DUKUMENTIYADA

Xogta Soo Socota Dhawaan!

Baadh Shabakadayada

RAAD GARGAAR MEELI AH

Faahfaahin dheeraad ah

Boggan waxa taageera Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS) ee Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka (HHS) taas oo qayb ka ah wadarta guud ee abaalmarinta kaalmada maaliyadeed. $ 1,328,800 iyadoo 100 boqolkiiba ay maalgelisay CMS/HHS. Waxa ku jira waa kuwa qoraaga oo daruuri maaha inay matalaan aragtida rasmiga ah ee, ama taageerada, CMS/HHS, ama Dawladda Maraykanka.