FAQs

Su'aalaha Caadiga ah ee ku saabsan Caymiska Caafimaadka iyo Suuqa

Sideen ku ogaan karaa qorshaha caymiska saxda ah? 

Waa maxay shuruudaha caymiska caafimaadka ee ay tahay inaan ogaado?

Ma heli karaa caymis caafimaad ka baxsan Diiwaangelinta Furan?

Sideen ku ogaan karaa haddii aan u qalmo Suuqa Caymiska Caafimaadka?

Faahfaahin dheeraad ah

Boggan waxa taageera Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS) ee Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka (HHS) taas oo qayb ka ah wadarta guud ee abaalmarinta kaalmada maaliyadeed. $ 1,328,800 iyadoo 100 boqolkiiba ay maalgelisay CMS/HHS. Waxa ku jira waa kuwa qoraaga oo daruuri maaha inay matalaan aragtida rasmiga ah ee, ama taageerada, CMS/HHS, ama Dawladda Maraykanka.