Ku bood tusmada horraanta

Resources

Ilaha isku xidhka degdega ah

Baadh Shabakadayada

RAAD GARGAAR MEELI AH

View North Dakota CHC Locator khariidad shaashad buuxda ah

Daabacaadan waxaa taageera Xarumaha Medicare iyo Medicaid (CMS) ee Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka (HHS) taasoo qayb ka ah abaal-marin kaalmo lacageed oo dhan $1,200,000 iyadoo 100 boqolkiiba ay maalgelisay CMS/HHS. Waxa ku jira waa kuwa qoraaga oo daruuri maaha inay matalaan aragtida rasmiga ah ee, ama taageerada, CMS/HHS, ama Dawladda Maraykanka.