Оди до главна содржина

Навигатор за поддршка на пациенти и здравствен работник во заедницата, здравствена заштита на Хоризонт

Мишел Крал е навигатор за поддршка на пациенти и здравствен работник во заедницата во Horizon Health Care. Таа
им помага на пациентите да се запишат во здравствено осигурување, обезбедува едукација на пациентите и помага
пациентите пристапуваат до ресурсите на заедницата. Претходно, Мишел работеше како рецепционер во Horizon and the
Медицинската клиника Јенктон и како поправен службеник во државниот затвор. Мишел ужива додека ја гледа
три сина спортуваат и го поминуваат времето на отворено.