Оди до главна содржина

Навигатор за здравствено осигурување/Специјалист за помошна линија, 211 Центар за помош

Џен Мајнерт е навигатор за здравствено осигурување со Центарот за помош 211 во Сиукс Фолс. Таа се поврзува
внатрешни и надворешни ресурси на заедницата и обезбедува кризна поддршка на членовите на заедницата и
клиенти. Џен беше специјалист за образование во една агенција за ран почеток/глава пред да започне во
211 Центар за помош. 

Џен дипломирала со диплома по основно образование на Југозападниот државен универзитет во
Маршал, МН, и има вонреден степен по либерални уметности од колеџот на заедницата Вортингтон во
Вортингтон, МН. Џен има еден син и сака да чита, да оди, да вози трик, да игра игри, да гледа движења, да виси
излезете со семејството и пријателите и земете патувања и одмори.