Ale nan kontni prensipal

Kondwi ekip, ki santre sou misyon

Kilès Nou Ye

Asosyasyon Swen Sante Kominotè Dakotas yo (CHAD) sipòte sant sante yo nan misyon yo pou bay aksè a bon jan kalite swen sante, fyab, abòdab, kèlkeswa kote yo abite.

Kreye Swen Sante pou tout moun

Sa nou fè

CHAD travay ak sant sante, lidè kominotè yo, ak patnè pou ogmante aksè ak amelyore sèvis swen sante yo nan zòn nan Dakota ki pi bezwen li.

Kondwi ekip, ki santre sou misyon

Kilès Nou Ye

Community HealthCare Association of the Dakotas (CHAD) sipòte sant sante kominotè ak South Dakota Urban Indian Health nan misyon yo pou bay aksè a swen sante pou tout Dakotans kèlkeswa sitiyasyon asirans oswa kapasite pou peye.

Konsènan CHADEkip nou an

Kreye Swen Sante pou tout moun

Sa nou fè

CHAD travay ak manm sant sante nou yo pou amelyore aksè a bon jan kalite swen sante abòdab epi pou elaji sèvis swen sante yo nan zòn Dakota yo ki pi bezwen li.

fòmasyonEkip rezo yo

Moun ki an sante yo kreye kominote ki an sante

Poukisa li enpòtan

Sant sante nan Dakota yo bay plis pase 136,000 moun nan 52 kominote atravè Dakota di Nò ak Dakota disid, swen sante primè, dantè ak konpòtman konplè, entegre.

Fè Konnen

Sa ki nouvo?