Leum gun phrìomh shusbaint

goireasan

GNIOMHARA LUACHMHOR

  • Thoir sùil air teachd-a-steach a tha iomchaidh airson cosgaisean nas ìsle ann an 2024 - VIEW
  • Liosta-sgrùdaidh Iarrtais Margaidh - VIEW
  • Do ROADMAP gu slàinte - VIEW
  • Planaichean agus prìsean - VIEW
  • Lorg Ionad Slàinte Coimhearsnachd - Dakota a Tuath
  • Video Plana Margaidheachd - VIEW

Rannsaich an Lìonra againn

FAIGHINN CUIDEACHADH IONADAIL

View Locator CHC Dakota a Tuath ann am mapa làn-sgrìn

Tha an fhoillseachadh seo a’ faighinn taic bho na h-Ionadan airson Seirbheisean Medicare agus Medicaid (CMS) de Roinn Slàinte is Seirbheisean Daonna na SA (HHS) mar phàirt de dhuais taic ionmhais luach $1,200,000 le 100 sa cheud air a mhaoineachadh le CMS/HHS. 'S ann aig an ùghdar(an) a tha na tha ann agus chan eil iad gu riatanach a' riochdachadh beachdan oifigeil, no aonta, le CMS/HHS, no Riaghaltas nan SA.