رفتن به محتوای اصلی

مقامات را درگیر کنید
اقدام کردن

برای رهبران محلی، ایالتی و فدرال مهم است که از شما در مورد مسائل مربوط به سیاست، برنامه و بودجه که بر کار و مأموریت مراکز بهداشتی محلی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی برای همه داکوتان ها تأثیر می گذارد، بشنوند. بگذارید صدای شما شنیده شود. با رهبران خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید که برای بیماران CHC و بیماران آنها اقدام کنند.