Skip i'r prif gynnwys

Wedi'i Yrru gan Dîm, sy'n Canolbwyntio ar Genhadaeth

Pwy Ydym Ni

Mae Cymdeithas Gofal Iechyd Cymunedol y Dakotas (CHAD) yn cefnogi canolfannau iechyd yn eu cenhadaeth i ddarparu mynediad at ofal iechyd fforddiadwy o ansawdd uchel, dibynadwy, waeth ble maent yn byw.

Creu Gofal Iechyd i Bawb

Beth ydym yn ei wneud

Mae CHAD yn gweithio gyda chanolfannau iechyd, arweinwyr cymunedol, a phartneriaid i gynyddu mynediad a gwella gwasanaethau gofal iechyd yn yr ardaloedd o'r Dakotas sydd ei angen fwyaf

Wedi'i Yrru gan Dîm, sy'n Canolbwyntio ar Genhadaeth

Pwy Ydym Ni

Mae Cymdeithas Gofal Iechyd Cymunedol y Dakotas (CHAD) yn cefnogi canolfannau iechyd cymunedol a South Dakota Urban Indian Health yn eu cenhadaeth i ddarparu mynediad at ofal iechyd i bob Dakotas waeth beth fo'i statws yswiriant neu allu i dalu.

Am CHADMae ein Tîm

Creu Gofal Iechyd i Bawb

Beth ydym yn ei wneud

Mae CHAD yn gweithio gydag aelodau ein canolfan iechyd i wella mynediad at ofal iechyd fforddiadwy o ansawdd uchel ac i ehangu gwasanaethau gofal iechyd yn yr ardaloedd o'r Dakotas sydd ei angen fwyaf.

HyfforddiadauTimau Rhwydwaith

Pobl Iach yn Creu Cymunedau Iach

Pam Mae'n Bwysig

Mae canolfannau iechyd yn y Dakotas yn darparu gofal iechyd sylfaenol, deintyddol ac ymddygiadol cynhwysfawr, integredig i fwy na 136,000 o unigolion mewn 52 o gymunedau ar draws Gogledd Dakota a De Dakota.

Byddwch Yn Gwybod

Beth sy'n Newydd?

en English
X